Tulajdoni Lap

A tulajdoni lap az egységes ingatlan-nyilvántartás része. Tartal­mazza az adott ingatlanra vonatkozó számszerű a­da­tokat, a tulajdonosi, kezelői, használói jogokat, az egyéb bejegyezhető jogokat és tényeket. Három részbõl áll:

  1. Az ingatlan elhelyezkedését és számszerű ada­tait rögzíti (cím, fekvés, rendeltetés, helyrajzi szám, terület stb.)
  2. Az ingatlanra vonatkozó alapvető jogot a tulaj­donos, kezelő, használó nevét, címét, tulajdo­nos esetében a tulajdoni hányadát, tulajdonszer­zés módját tartalmazza.
  3. Az egyéb jogokat és jogilag jelentős tényeket tartalmazza. Ezek az ingatlanra vonatkozó terhek, korlátozások (pl. jelzálogjog, telki szolgalom, haszonélvezet stb.) vagy a jogosult jogainak korlátozása (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog stb.)

Az ingatlan jogi jellegeként a tulajdoni lapra feljegyezhető (pl. társasház, szövetkezeti ház, bányatelek, műemlék, tanya, barlang, láp, víznyelő, Natura 2000 terület stb.)

Társasházi tulajdoni lap

A társasházi tulajdoni lap a tulajdoni törzslapból és a tulajdoni különlapból áll. A kettő együtt minősül tulajdoni lapnak. A törzslapon a közös tulajdonban lévő épületrészeket és helyiségeket tartják nyilván (a földrészlettel együtt), míg a különlapok az önálló tulajdoni egységeket képező lakásokat és helyiségeket, a közös tulajdonból hozzájuk tartozó tulajdoni hányaddal együtt.

Tulajdonilap-másolatok

  • Teljes tulajdonilap-másolat: valamennyi – fennálló és törölt – bejegyzést tartalmazza.
  • Részleges tulajdonilap-másolat: csak a kívánt bejegyzéseket tartalmazza.
  • Szemle tulajdonilap-másolat: csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza.
Egyszerűsített határozat

A kérelemnek helyt adó határozat, ami a tulajdoni lap másolatával is közölhető, de tulajdonilap másolatként nem használható. Tartalma: az érintett tulajdoni lap kiegészítve egy meghatározott szövegű záradékkal, a kiadói utasításban felsorolt címzettekkel, vagy indoklást nem tartalmazó, alakszerű határozatformátum.

Forrás: Földhivatal.