Terasz

Minden olyan padlóburkolattal ellátott külső tartózkodótér, amely helyiséghez, önálló rendeltetési egységhez vagy azok közös közlekedőihez kapcsolódik, és nem loggia vagy erkély, az terasz.

Építése

Családi házak

A terasz építése – amennyiben nem emelkedik 1 méternél magasabban a terepszint fölé – nemengedélyköteles, és nem számít bele a beépítettségbe. Ha a terasz 1 méternél magasabb a terepszintnél, de 2 méternél alacsonyabb, akkor be kell jelenteni. 2 méter fölött egyszerűsített engedélyezési eljárásra kerül sor.

Méretkorlátozás nincs, de a telken a helyi építési szabályzatnak megfelelő méretű zöldfelületnek maradnia kell. Ezért fontos az adott település szabályait figyelembe venni. A beépítettségi arány az egész telekhez viszonyítva lakóterületen többnyire 15-30 % szokott lenni, de ez az adott építési övezettől függ.

Kertvárosokban ez a szám kb. 20-30 %, településközpontban, nagyobb városokban 40-50 % is lehet, míg hegyvidéki területeken (pl. Bp. XII. kerület) vagy falvakban ez inkább a 15 %-ot közelíti. Külterületeken általában 3 %. A zöldterületek arányát a telek összterületén belül az OTÉK és a HÉSZ együtt szabályozza, átlagban 40-50 % között mozognak az arányok.

Társasházak

Családi házak mellett társasházaknál is felmerülhet a terasz kiépítése, főként lapostetős házak tetején. Ha például a legfelső emeleti lakó lakása fölött ki akar alakítani egy saját tulajdonú tetőteraszt, és ahhoz a lakásból vezető belső lépcsőn szeretne feljutni, akkor ezt megteheti, azonban a tető az épület közös tulajdonban lévő része, ezért a lakóközösségtől kell megvásárolnia a szükséges tetőrészt.

Majd jönnek az építési munkák, amelyek során be kell avatkozni az épület tartószerkezeti rendszerébe. Az átalakítás engedélyköteles és a tulajdonostársaknak is hozzá kell járulniuk.

Tető a terasz fölé

Ha a családi ház terasza fölé előtetőt alakítanak ki, akkor figyelni kell annak alapterületére. Ha az előtető közvetlenül az épület szerkezetéhez csatlakozik, kinyúlása legfeljebb 1,5 m lehet, és ekkor nem számít bele a beépítettségbe. Nagyobb méretű előtetők esetén az 1,5 m feletti rész beszámít a beépítettségbe. Az előtető építéshez 2 m fesztávig vagy legfeljebb 25 nm alapterületig nem kell építési engedély.

Az épület homlokzatára szerelt nyitható vagy fix ponyvatetőre 4 méter fesztávig és 30 nm alapterületig nem kell semmiféle engedély. A fentieknél nagyobb alapterületű előtetőhöz egyszerűsített engedély szükséges. Ha azonban a terasz tetőszerkezete független a főépülettől, akkor kerti tetőről beszélünk, és alapterülete legfeljebb 20 nm lehet. Ezen méretig szintén engedély nélkül építhető, és a beépítettségbe sem számít bele. A kerti tető nem kerülhet azonban túl közel a szomszédos házakhoz, mivel így tűzvédelmi előírásokat sérthet. Ezért itt is mindig tanulmányozzuk át a helyi rendeleteket.

Teraszház

teraszház erősen lejtős terepen épített ház, amely követi a lejtő vonalát, „felkapaszkodik” a meredek telek tetejére, így lépcsőzetes elrendezése miatt az alsó helyiségek teteje teraszul szolgál a fentieknek.