Szintterület

Ha egy építményszint alapterületéhez hozzáadjuk a (vakolt, burkolt) épületszerkezetek (vagyis mindnek előtt a falak) által elfoglalt területet, megkapjuk a szintterületet. Ez más néven bruttó építményszint-terület. Ebbe nem számítjuk bele a földszinti fedetlen terasz alapterületét.

szintterület-sűrűség (mutató) az építmény összes szintjének bruttó (falakkal együtt mért) területe osztva a telek területével. Az üres padlástér nem számít bele, a beépített tetőtér 1,90 m belmagasság feletti részét számoljuk bele határoló szerkezetekkel együtt. Lépcsőház esetén a lépcső területét számoljuk, az induló szinten a lépcső alatti terület 1,90 m belmagasság feletti részét.

Ha a garázs a földszinten van, általában beleszámít. Az OTÉK szerint beleszámít a mutatóba a pince területe, de a legtöbb önkormányzat (pl. Budapesten is) a helyi építési szabályzatban vagy kiveszi a pince területét a mutatóból, vagy jelentős csökkentő tényezőket enged meg. A pontos számítások elvégzéséhez tehát ismerni kell az országos rendeleten túl a helyi előírásokat is.

Megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség

Lakóterület
 • nagyvárosias 3,0
 • kisvárosias 1,5
 • kertvárosias 0,6
 • falusias 0,5
Vegyes terület
 • településközpont 2,4
 • központi 3,5
Gazdasági terület
 • kereskedelmi, szolgáltató 2,0
 • ipari 1,5
Üdülő terület
 • üdülőházas 1,0
 • hétvégi házas 0,2
Különleges
 • 0,2

Forrás: OTÉK