Szintkülönbség

Födémszerkezetek (aljzatszerkezetek) felső síkja közötti függőleges távolság.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)