Szabályozási Vonal

A közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonal.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)