Szabad Lépcső

Csapadéktól nem vagy csak részben védett, oldalról legfeljebb korláttal lehatárolt lépcső. Szabad lépcső a következő esetekben létesíthető:

  • pinceszintalagsorföldszint vagy tetőtér megközelítése céljára,
  • üzemi használat céljára,
  • kizárólag menekülő vészlépcső céljára,
  • építmények megközelítését szolgáló tereplépcső és előlépcső céljára, továbbá
  • indokolt esetben legfeljebb négy lakás vagy üdülőegység megközelítése céljára.
Előlépcső

Az építmény megközelítését szolgáló az épület körüli járda, illetve rendezett csatlakozó terepszint és az építmény első bejárati szintje közötti szabad lépcső.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)