Padlószint

Födémszerkezetek (aljzatszerkezetek) padlóburkolattal ellátott vízszintes járófelülete.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)