Melléképítmény

Az építési telek, illetve azon álló épületek rendeltetésszerű használatához, működtetéséhez szükséges építmény. Lehet:

  • közmű-becsatlakozási műtárgy,
  • közműpótló műtárgy,
  • hulladéktartály-tároló,
  • önálló – épülettől különálló – kirakatszekrény,
  • kerti építmény,
  • háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,
  • állatól, állatkifutó,
  • trágyatároló, komposztáló,
  • siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,
  • szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)