Közterület

Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amely az ingatlan-nyilvántartásban ekként szerepel.

A közterület ad helyet

  • telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,
  • a közúti és gyalogos közlekedésnek (út, járda stb.),
  • a kikapcsolódásnak, a szórakozásnak, a sporttevékenységnek, a szabadidő-eltöltésének,
  • a felvonulásnak, a gyülekezésnek, a közösségi megnyilvánulásnak,
  • szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,
  • a közművek elhelyezésének,
  • zöldfelületek kialakításának.

A közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonal neve: szabályozási vonal.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)