Közpark

Több funkciót szolgáló, legalább 1 ha nagyságú és legkisebb oldalmérete is 80 m-nél nagyobb, közhasználatú közterületi zöldterület, amelyet bárki használhat.

Ha a bárki által használható közterületi zöldterület egy meghatározott fő funkciót (játék, sport, pihenés stb.) szolgál és 1 ha-nál kisebb területű, akkor közkertről beszélünk.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)