Közhasználatú Építmény

Olyan építmény (építményrész), amely

  • a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
  • használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
  • használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
  • törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.