Kivitelezési Szerződés

Építés kivitelezésre kétféle szerződést köthetünk.

Egyösszegű átalányáras szerződés

Családi ház építése esetén általában ezzel a szerződéstípussal találkozunk. Az egyösszegű átalányáras szerződés eredménycentrikus, megkötése után a kivitelező köteles a tervek szerintiépületet megvalósítani az általa megajánlott és az építtető által elfogadott áron.

Ilyen szerződés esetén általában az építtetőnek a szerződött összeg feletti többletköltsége nem adódik. Amennyiben ugyanis a tételes költségvetésben eltérések vannak a tervhez képest (leggyakrabban kisebb tételek hiányoznak vagy számszaki hiba van), a kivitelező akkor is köteles a terv szerinti műszaki tartalmat megvalósítani. (A hiányzó vagy alulszámított tételek elkészítése a többletmunka.)

Ugyanez fordítva is igaz: ha a kivitelezés során tervtől eltérő technológiát alkalmaznak, vagy a kivitelező más módon megtakarításokat ér el, építtető nem vonhatja le a szerződés összegéből. Természetesen a munkának a tervben és költségvetés kiírásban megadott színvonalon kell elkészülnie. Jelentős eltérések esetén a felek szerződést módosíthatnak.

Pótmunka

A kivitelezés során lehetőség adódik pótmunka megrendelésre. Pótmunka az, ami nem szerepel a terveken, az eredeti szerződésben. A pótmunkát az építési naplóban kell megrendelni és mindig külön árajánlat alapján kell készíttetni.

Átépítéseknélfelújításoknál a tervező, kivitelező meghatározhat tartalék keretet a még nem látható (eltakart szerkezetek előre nem látható hibáinak javításából) adódó pót- és többletmunkák fedezésére. A tartalék keret összege az építés költségének 5-20 százaléka között szokott lenni. Bizonytalan műszaki állapotú épületek esetén gyakran ez a keret is kevésnek bizonyul.

Egységáras, tételes elszámolású szerződés

Ezt a szerződéstípust főleg nagyléptékű felújításoknál, műemlék-rekonstrukcióknál alkalmazzák. Olyan esetekben, amikor a beruházás költsége előre nem meghatározható. Ilyenkor a munka elszámolása felmérési napló alapján, a szerződésben megadott egységárak figyelembe vételével történik.

Forrás: ingatlanmagazin.com