Kerítés

telek területét a közterülettől, illetve a szomszédos telkek területétől térbelileg elválasztó, lehatároló építmény.

Típusok

Belső kerítés

A telek területén álló, a telek különböző rendeltetésű vagy használatú részeit térbelileg elválasztó, lehatároló építmény.

Tömör kerítés

Olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága kevesebb mint 50%-os.

Engedélyezés, előírások

A telek területén engedély és bejelentés nélkül létesíthető kerítés. 2008. szeptemberétől már csak a műemléki területen, míg 2009. október 1-jétől a világörökség területén lévő telek közterület felőli telekhatárán történő kerítésépítés engedélyköteles.

Az építésügyi hatóság településrendezési, közbiztonsági vagy más közérdekből a telek határain kerítés építését elrendelheti vagy megtilthatja, vagy a meglévő kerítést akár le is bontathatja, illetve elrendelheti az átláthatóvá történő átalakítását is. A helyi építési szabályzat, vagy annak rendelkezése hiányában a telek határain támfal építése is elrendelhető.

Az OTÉK szerint a kerítésnek a saját telken kell állnia, a kapuja kifelé nem nyílhat, a közterület használatát veszélyeztető megoldást (pl. szögesdrótot) csak a gyalogjáró szintje felett legalább 2 m magasságban és a kerítés belső oldalán szabad alkalmazni.

A kerítés kialakítását a helyi építési szabályzat meghatározhatja. Ennek hiányában tömör kerítés csak legfeljebb 2,5 m magassággal létesíthető. Amennyiben a telek határvonalán támfal építése is szükséges, a támfalon tömör kerítés csak akkor építhető, ha a támfal és a tömör kerítés együttes magassága a 3 m-t nem haladja meg.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) és ingatlanmagazin.com