Ingatlanlízing

A pénzügyi ingatlanlízing keretében a lízingcég az ingatlan tulajdonjogát megszerzi a lízingbe vevő megbízásából, majd azt a lízingbe vevő birtokába és használatába adja szerződésben meghatározott időtartamra.

A lízingcég birtokunkba és használatunkba adja a megvásárolt ingatlant. Mit jelent ez?

A lízingbe vevő

  • viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot,
  • jogosulttá válik a hasznok szedésére,
  • viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is),
  • jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a lízingdíj teljes tőketörlesztő- és kamattörlesztő-részének, valamint a szerződésben kikötött maradványértéknek a megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerezzen.

Vagyis nagyjából azt, hogy úgy kezelhetjük, mintha a sajátunk volna: a felújítás, az amortizáció vagy éppen a kármentés költsége minket terhel, de a haszon is a miénk, hiszen akár bérbe is adhatjuk azt.

Magyarországon belterületi lakóingatlan (lakás, családi ház, sorház stb.), iroda, kereskedelmi egység (üzlethelyiség, bolt), üdülő vagy ezekhez kapcsolódó garázs vásárlásában lehet segítségünkre a lízing.

A lízingdíjat havonta fizetjük a lízingcégnek. Ugyanakkor a lízingbe vevő a futamidő alatt bármikor élhet elő- vagy végtörlesztési jogával. Ez azt jelenti, hogy egy összegben több havi díjat vagy akár az egész díjhátralékát is kifizetheti.

Az elő-, illetve végtörlesztés feltétele, hogy a lízingbe vevőnek ne álljon fenn lízingszerződés alapján lejárt tartozása.

Amikor az utolsó havi díjat (valamint az azzal együtt esedékes összeget, a maradványértéket) kifizetjük, az ingatlannak új tulajdonosa lesz. Ez mi magunk is lehetünk, vagy akár egy szerződésben megjelölt harmadik személy is. Hogy ezt mikor dönthetjük el, az attól függ, milyen lízingszerződést kötöttünk.

Típusai

Nyílt végű pénzügyi lízing

A lízingbe vevő az utolsó lízingdíj megfizetésével élhet a vevőkijelölési jogával, azaz saját maga, vagy az általa megjelölt harmadik személy a maradványérték megfizetésével vásárolja meg az ingatlant. (Ez a vételi opció.) Ugyanerre a megjelölt személyre szabja ki az illetékhivatal a “lízingbevevői illetéket” is.

Zárt végű pénzügyi lízing

Az utolsó lízingdíj megfizetésé után a lízingbe vevő, illetve az általa a lízingszerződésben megjelölt harmadik személy automatikusan megszerzi az ingatlan tulajdonjogát. (Ez a halasztott adásvétel.)

Fontos érv lehet a vállalkozásoknak az ingatlanlízing mellett nyílt végű pénzügyi lízing esetén, hogy a futamidő végén a társaság számára optimális tulajdonszerkezet kialakítására van lehetősége a cégvezetőnek.

Visszlízing

A lízing nem csak ingatlanvásárlásban lehet a segítségünkre, de akár a forráshiányban is segíthet. Az ún. visszlízing esetén a lízingcég a lízingbevevő ingatlanát vásárolja meg, majd neki adja lízingbe. Vagyis az ingatlanunkat eladjuk, ezért egy összegben kapunk pénzt, azután havi törlesztéssel visszavásároljuk.

Figyelem!

Egy adott ügylet hitel és lízing megoldása közül majdnem minden esetben a lízing a drágább, ha az összes költséget tekintjük, miközben a törlesztés esetenként akár alacsonyabb is lehet. A lízing esetében az egész futamidő alatt a finanszírozó tulajdonában van a fedezet (ingatlan), az csak a teljes tartozás kiegyenlítését követően és az összes költség megfizetése után kerülhet a lízingbe vevő (adós) tulajdonába, ezért bármilyen törlesztési késedelem, vagy akár csak vita esetén a lízingbe vevő könnyen és gyorsan kerülhet utcára addigi összes befizetése elvesztése mellett.

A lízing ugyanakkor kedvező megoldás lehet, de semmiképpen nem azoknak, akik nem tudják a hitelfeltételeket sem teljesíteni, egyszerűen szólva nem azoknak, akiknek nincs elég pénze, hanem azoknak, akiknek van, és bizonyos szempontokból a hitelnél kedvezőbb helyzetet kívánnak elérni. Leggyakoribb az adó, illeték, családi, vagyoni okból történő választás.

A hazai gyakorlatban sokan választották a lízinget hitel helyett olyanok is, akik valamilyen más előnyt vártak, de ezek az ügyletek – részben ismerethiány, részben a banki alultájékoztatás miatt – többségében problémásakká váltak, semmiképpen nem eredményeztek ügyfélelégedettséget.

Összegezve: a lízing nem az általános pénzügyi ismeretekkel rendelkező lakosság forráspótlásának eszköze.

Forrás: ingatlanmagazin.com

Forrás: napi.hu