Ingatlan

Ingatlan jellemzően a termőföld, a telek, az építmény, az épület.

Az szja-törvény értelmében ingatlannak minősül a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog, kivéve a földingatlan tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló (betakarítatlan) termést, terményt (például lábon álló fa).

A földdel alkotórészi kapcsolatban álló dolognak az tekinthető, ami nem mozdítható el a földtől anélkül, hogy az állaga sérülést ne szenvedne, így ingatlannak minősül pl. nemcsak a családi ház, hanem egy beton alapra épült tartósan összeszerelt faház is. Ugyanakkor nem tekinthető ingatlannak például a szétszerelhető faház vagy az öltözőkabin.

Önálló ingatlan

Az önálló ingatlannak a nyilvántartásban önálló, saját helyrajzi száma van. (A helyrajzi szám az önálló ingatlanok azonosítására szolgáló, településen belül egyedi szám.)

Két alapvető fajtája a földrészlet és az egyéb önálló ingatlan.

Földrészlet

A föld felszínének természetben összefüggő, igazgatási határokkal meg nem szakított területe, melynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy kezelői viszonyok. Földrészlet a beépítetlen és a beépített terület, ha egyezik a föld és a rajta álló épület tulajdonosa.

A földrészletek jogi állapotát a földrészlet státusza tükrözi, ami lehet

  • előzetes (záradékolt),
  • végleges és
  • visszavont.

A földrészletek (és közigazgatási területi egységek) határát a határpontok jelölik ki, melyek méréssel meghatározott részletpontok.

Egyéb önálló ingatlan

Egyéb önálló ingatlanról van szó, ha az építmény (önálló tulajdonú épület, közterületről nyíló pince, társasházi öröklakás, garázs, üzlet, szövetkezeti lakás stb.) más tulajdonában van, mint a földrészlet, amelyen áll.

Forrás: APEH és Földhivatal