Ingatlan-Nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartás közhitelesen, településenként tartalmazza az ország valamennyiingatlanának adatait (település neve, ingatlan fekvése, helyrajzi szám, művelési ág, tulajdonos stb.), az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és tényeket. Az ingatlan-nyilvántartást a földhivatalvezeti.

Az ingatlan-nyilvántartási változás átvezetését földhivatali bejegyzésnek nevezzük. A jogok és tények keletkezését, módosulását, megszüntetését a földhivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, az adatváltozást átvezeti.

 

Az ingatlan-nyilvántartás részei

 

 • Tulajdoni lap: tartalmazza az adott ingatlanra vonatkozó számszerű a­da­tokat, a tulajdonosi, kezelői, használói jogokat, az egyéb bejegyezhető jogokat és tényeket. Bővebben a tulajdoni lap szócikkben.
 • Ingatlan-nyilvántartási térkép: az állami földmérési alaptérkép nyilvántartási példánya, amelyben szerepel a település neve, a térképszelvény száma, a település közigazgatási határvonala, a belterület és külterület határvonala, a földrészlet határvonala és helyrajzi száma, az az épület, alrészlet stb.
 • Okirattár: a bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, kérelmeket, megkereséseket és az ingatlan-nyilvántartási ügyben keletkezett más iratokat tartalmazza.

 

Alapelvei

 

 1. A közhitelesség elve: Az ingatlan-nyilvántar­tás­ba bejegyzett adatok, tények, jogok hitelesnek tekintendők.
 2. A nyilvánosság elve: az ingatlan-nyilvántartás adatait bárki megtekintheti.
 3. A bejegyzés elve: egyes jogok az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapra történő bejegyzéssel keletkeznek. Pl. a tulaj­don­jog a be­jegy­zéssel keletkezik.
 4. Kérelemhez kötöttség elve: a jogok és jogilag jelentős tények bejegyzésére irányuló eljárás az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul.
 5. A rangsor elve: Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzések sorrendjét az az időpont határozza meg, amikor a kérelmezõ beadványát benyújtotta. A beadványok beérkezési sorrendjét be kell tartani.
 6. Az okirati elv: az ingatlan-nyilvántartás adatait csak érvényes és bejegyzésre alkalmas okirat alapján lehet megváltoztatni.
 7. A teljesség elve: az ingatlan-nyilvántartás az ország területén lévő valamennyi ingatlant nyilvántartja.
 8. A kötelező használat elve: az ingatlanokkal kap­csolatos eljárásokban az ingatlan-nyilván­tartás adatait kell felhasználni.

 

KÜVET

A KÜVET a külterületi analóg ingatlan-nyilvántartási térkép átalakításából származó vektoros térképi adatállomány, amely az állami alapadatokra nézve az eredeti analóg térkép hiteles, digitális másolata. Ebbe valamennyi rendelkezésre álló digitális és numerikus állományt bedolgoztak.

Földkönyv

A földkönyv az ingatlanok nyilvántartási szempontból lényeges adatait (csak a tulajdoni lap I. részén szereplő leíró adatok) tartalmazza a település egészére vagy annak egy részletére, illetőleg egyes ingatlanokra vonatkozóan.

Forrás: Földhivatal