Homlokzat


Hungária fürdő felújított homlokzata – kép: ingatlanmagazin.com

Az építménynek a nézőpont felé eső legkülső pontjára illesztett függőleges felületre vetített terepcsatlakozása felett látható része.

Oromfal

magastetővel lefedett épület (épületrész) homlokzati falának az a része, amely a tetőszerkezet végeit lezárja.

Erkély, loggia, terasz

Az épület homlokzati síkjától kinyúló, szerkezetileg rendszerint konzolos, függesztett, vagy pontszerűen alátámasztott kialakítású és helyiséghez közvetlenül csatlakozó külső tartózkodó tér az erkély.

Ezzel szemben a loggia az épület homlokzati síkján belül lévő, három oldalról falakkal, alulról és felülről födémekkel, a homlokzat síkjára eső oldala felől pedig korláttal vagy mellvéddel határolt, helyiséghez közvetlenül csatlakozó külső tartózkodó tér.

Minden olyan padlóburkolattal ellátott külső tartózkodótér, amely helyiséghez, önálló rendeltetési egységhez vagy azok közös közlekedőihez kapcsolódik, és nem loggia vagy erkély, azterasz.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)