Fűtés

A fűtés célja, hogy az épület belső hőmérsékletét növelje. Ehhez hőenergia szükséges, amit vagy tüzelőanyagokból nyer, vagy más energiaformák (elektromos áram) átalakításából, esetleg külső hőenergiát hasznosít (geotermikus energia).

Hőenergia-előállítás

Tüzelőanyagok

Napkonzervek, vagyis napenergiát tárolnak kémiai formában. Elégetésükkel hőenergia szabadítható fel. Csoportosíthatók halmazállapotuk szerint:

  • szilárd tüzelők (szén, tüzifapellet, mezőgazdasági hulladék, egyéb biomassza)
  • folyékony tüzelők (kőolaj és származékai, alkohol stb.)
  • gáznemű tüzelő (földgáz, biogáz, depóniagáz)

A tüzelőanyagok jelentős része biomassza-tüzelőanyag.

Más energiaforrások

Fűtési rendszerek

Egyedi fűtés

Helyiségenként van elhelyezve egy-egy fűtőberendezés (kandallókályha, konvektor stb.).

Központi fűtés

A központi fűtésnél a hőt máshol állítják elő, mint ahol felhasználják.

A legkisebb ilyen rendszereknél egy lakást vagy családi házat fűt egyetlen fűtőberendezés (ilyen például a cirkó).

Többemeletes, soklakásos épületek esetén mind az épület, mind pedig a fűtési- és melegvíz-ellátó berendezések megépítésénél és üzemeltetésénél jelentős költség-csökkentés érhető el, ha a fűtést és a melegvíz-ellátást nem lakásonként külön-külön működő berendezések, hanem központi fűtésű rendszer biztosítja. A házközponti fűtés lényege, hogy egy lépcsőházat, épületet vagy háztömböt egy kazán fűt.

Több épület, háztömbök és nagy lakótelepek hőellátása is megoldható úgy, hogy tőlük távol, nagy teljesítményű kazánokat üzemeltető fűtőművekben történik a szükséges hőenergia előállítása. Így kevés helyen, a leghatékonyabb tüzeléstechnikával, a lakókörnyezettől távol, a lehető legkisebb levegőszennyezéssel működő hőtermelés valósítható meg. Ezt nevezzük távhőszolgáltatásnak.

A központi fűtésnél szükség van hőleadó felületre is. Ez lehet:

A központi fűtés hőjét legtöbbször kazán termeli.

Forrás: Független Ökológiai Központ és Főtáv