Földminősítés

A földminősítés során megállapítják az adott művelési ágú föld minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét.

Aranykorona

A mai napig használatos földminősítési értékszám, egységnyi területű föld (pl. 1 katasztrális hold) tiszta jövedelmének, vagyis termőképességének, fekvésének, művelhetőségének mutatója. Magyarországon 1 hektár átlagos aranykorona-értéke 19.

Az aranykorona érték megállapításának alapja, hogy a különböző művelési ághoz tartozó és különböző minőségű földek hozadékát, illetve tiszta jövedelmét igyekeztek meghatározni. Alapul az átlagtermések értékét vették, melyből levonták a gazdálkodás költségeit, valamint az átlagtermések alapján képezett összvagyon értékének 5%-os kamatát, melyet minimális adómentes jövedelemnek tekintettek.

Kataszteri tiszta jövedelem

Az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki.

Forrás: Földhivatal