Földmérési Alaptérkép

A földmérési alaptérkép a Föld fizikai felszínén található, ingatlan-nyilvántartáshoz, ingatlan-adózáshoz kapcsolódó természetes és mesterséges tereptárgyakat, valamint országok, települések, földrészletek határvonalait 1:500-1:4000 méretarányban tartalmazó térkép. Magassági adatokat általában alig tartalmaz.

A földmérési alaptérkép szelvényeinek a megyei földhivatal által ellenőrzött és felújított változata a fekete nyomat.

Állami Földmérési Alaptérkép

Az állami földmérési alaptérkép (a továbbiakban: alaptérkép) az egységes országos térképrendszerben (EOTR) készült olyan nagyméretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza

  • a közigazgatási határokat,
  • a földrészleteket,
  • azok határvonalait,
  • helyrajzi számát és egyéb azonosítóit,
  • művelési ágait,
  • a művelés alól kivett területeket,
  • a földrészleteken lévő épületeket és
  • a névrajzot.

Tartalmazza továbbá a szakmai szabályzatokban foglalt módon a különféle építményeket és létesítményeket.

Az alaptérképhez a földrészletek területi adatait tartalmazó területjegyzék tartozik.

Ortofotó

Az ortofotó a digitális állami alaptérkép térképezési méretarányban, annak vetületi rendszerébe (Egységes Országos Vetületi Rendszer – EOV) transzformált légi fénykép, amely a térképpel együtt megjeleníthető és összevethetővé.

Forrás: Földhivatal