Földhivatal


Az Ajkai körzeti Földhivatal ügyfélszolgálata – forrás: www.foldhivatal.hu

A földhivatali intézményhálózat (19 megyei és 1 fővárosi, valamint 121 körzeti földhivatal) feladata az ingatlan-nyilvántartás (jogi és műszaki, tulajdoni lapok és térképek) vezetése, a helyi adat- és térképtár fenntartása, abból adatszolgáltatás, a földvédelemmel és földminősítéssel, földrendezéssel összefüggő feladatok operatív végrehajtása.

Az ingatlan-nyilvántartást vidéken a körzeti földhivatalok, Budapesten a Budapesti 1.sz. és a Budapesti 2.sz. Körzeti Földhivatal vezeti, illetve ezek intézik az ingatlanügyeket első fokon intézi. Másodfokon vidéken a megyei földhivatalok, míg Budapesten a Fővárosi Földhivatal illetékes.

A földhivatalok a hivatalvezető irányításával, a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint végzik munkájukat az alábbi szervezeti felépítésben és feladatokkal:

Ingatlan-nyilvántartási osztály

Feladatkörébe tartozik a tulajdoni lapot érintő valamennyi ügy intézése függetlenül attól, hogy azingatlan adataiban, a bejegyzett jogok, tények tekintetében történt-e a változás. Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, ami – azaz valamilyen változtatás végrehajtása az adatokban – az ügyfél kérelme alapján történik. A nyilvántartást minden földhivatalban számítógépen vezetik. A változásvezetés során a tulajdoni lapon történt bejegyzésről (törlésről) – azaz az ingatlanhoz fűződő jogok vagy tények megváltoztatásáról – az ügyintéző határozatot hoz, amit megküld az ügyfélnek.

Feladata a bejelentett változások alapján a tulajdoni lapon szereplő személyi és cégadatok karbantartása, valamint az adatszolgáltatás az ingatlan-nyilvántartás adataiban a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Földmérési osztály

Feladatai:

 • Alapfeladata az ingatlan-nyilvántartást érintő földmérési feladatok ellátása, elsősorban az ingatlan-nyilvántartási térképet érintő változások előzetes és végleges vezetése, valamint adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási térképről, vízszintes és magassági alappontokról.
 • Kiemelt hatósági feladata a földmérő vállalkozások által készített, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.
 • Kárpótlás és részaránytulajdon kiadás földmérési feladatai.
 • Alappontok helyszínelése, karbantartása, védelme.
 • Földmérési tárgyú kérelmek, panaszok kivizsgálása, földmérési tevékenység szakfelügyelete.
 • Ügyfél megrendelésére meghatározott szolgáltató (földmérési) tevékenységet végez (pl. épület feltüntetés, telekalakítások, stb.).

 

Földvédelmi, földminősítési és földhasználati osztály

Munkája során elsődleges feladata:

 • termőföld minősítése, védelme, a termőföld rendeltetésszerű használata, más célú hasznosítás engedélyezése és az engedély nélküli hasznosítás felderítése és szankcionálása.
 • Földhasználat nyilvántartás.
 • Művelési ágban végrehajtott változások ellenőrzése.
 • Talajosztályozási térképek vezetése.
 • Adatszolgáltatás a termőföldek művelési ágáról, minőségi osztályáról stb.

 

Ügyfélszolgálat, adatszolgáltatás.

A körzeti földhivatalok többségében önálló ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás. A tulajdoni lap adatok szolgáltatása a hivatal belső adatátviteli hálózatán keresztül, számítógépen történik.

Forrás: Földhivatal