Építmény

Építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint (illetve a víz) vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is.

Épület és műtárgy

Az épület jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Minden építmény, ami nem épület, az műtárgy. Ilyen például az út, a híd, a torony, a távközlés, a műsorszórás műszaki létesítményei, a gáz-, folyadék- vagy ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások.

Építmények rendeltetése

Felvonulási építmények

Az építmény(ek) kivitelezése célját szolgáló, annak befejezéséig fenntartható építmény.

Felvonulási épület – rendeltetésének megváltoztatási feltételével – az építkezés befejezése után csak akkor tartható fenn, ha az építmények elhelyezésére vonatkozó előírásokat és a rendezési terv követelményeit kielégíti, továbbá azt e jogszabály és más jogszabályok, valamint a szabványok előírásai szerint az új rendeltetésének megfelelővé teszik.

Kerti építmény

Az építési telken belül pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás céljára szolgáló műtárgy (pl. hinta, csúszda, homokozó, lugas, szökőkút, kerti tó, kerti grill, kerti pavilon, terasz, kerti víz- és fürdőmedence, kerti épített tűzrakó hely, kerti zuhanyozó, kerti napkollektor, legfeljebb 20 négyzetméteres vízszintes vetülettel kialakított kerti tető, kerti szabad lépcső (tereplépcső) és lejtő).

Kézműipari építmény

Olyan ipari vagy üzemi rendeltetésű építmény, amelyben a főhelyiségek összes alapterülete nem haladja meg a 100 négyzetmétert, a foglalkoztatottak száma legfeljebb 5 fő és az üzem működése során kielégíti a lakóterületre megállapított egészségügyi és környezetvédelmi követelményeket.

Közhasználatú építmény

Lásd az ezzel foglalkozó szócikket.

Köztárgy

Közterületen vagy közhasználat céljára átadott területen álló közcélú műtárgy (pl. művészeti, kegyeleti alkotás, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertépítészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor).

Lakás

Lásd az ezzel foglalkozó szócikket.

Melléképítmény

Lásd az ezzel foglalkozó szócikket.

Tömegtartózkodásra szolgáló építmény

Amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség van, illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható.

Védelmi célú építmények

Az élet, anyagi javak, kulturális értékek védelmére tervezett építmény (építményrészt, óvóhelyet). Az életvédelmi építményt kettős rendeltetés céljára úgy kell kialakítani, hogy az a békés célú felhasználás rendeltetési feltételeinek is megfeleljen.

Az építményeket magasságuk szerinti besorolásáról az ezzel foglalkozó szócikkben.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)