Építési Munka

telek alakítását, építmény, építményrész, épületegyüttes építését, átalakítását, bővítését, felújítását, helyreállítását, korszerűsítését és lebontását, elmozdítását vagy a rendeltetését megváltoztatását összefoglalóan építési munkának nevezzük. Építési munka lehet:

Állagmegóvás

Az állagmegóvás (karbantartás) célja a meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség kármegelőzése, kárelhárítása.

Átalakítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka.

Bővítés

Meglévő építmény építményszintjének vagy beépített térfogatának növelése.

Emeletráépítés

Függőleges irányú bővítés egy vagy több emeleti szinttel.

Felújítás

Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.

Helyreállítás

A helyreállítás (újjáépítés) során alkalmassá teszik az építményt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra, miközben amennyire lehet megtartják eredeti építészeti, alaprajzi kialakítását.

Korszerűsítés

Olyan építési-szerelési munka, melynek a célja, hogy egy meglévő építményt, építményrészt, önálló rendeltetési egységet, helyiséget még alkalmasabbá tegyenek a rendeltetésszerű és biztonságos használatra, növeljék használati értékét, teljesítőképességét, üzembiztonságát.

Rendeltetés-módosítás

Az építmény használati céljának az olyan megváltoztatása, amely általában változást eredményez az állékonyság, a tűzbiztonság, az egészségvédelem, a környezetre gyakorolt hatás, a használati biztonság, a zaj- és rezgéskibocsátás tekintetében, a megelőző használathoz képest.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)