Építési Engedély

Az építési munkák három csoportba sorolhatók engedélykötelességük szerint. Vannak, amelyekre

  1. nem kell engedélyt kérni.
  2. bejelentési kötelezettség vonatkozik. Ez valójában egy egyszerűsített engedélyezési eljárás. Ennek során a tervdokumentációt el kell készíteni építész (és ha szükséges statikus, épületgépész) közreműködésével, majd formadossziéban be kell adni az építésügyi hatósághoz. Az engedélyt nem kell megvárni, a kivitelezés a tervek alapján máris megkezdhető. Később a hatóság küld egy levelet, amelyben tudomásul veszik a bejelentést.
  3. építési engedélyt kell kérni. Ez a csoport is kettéválik normál és az egyszerűsített építési engedélyre. Utóbbi esetben rövidebb az eljárás ideje, egyszerűbb műszaki tartalmú terveket kell beadni, és általában szakhatóság nem vesz részt az eljárásban, vagyis kevesebb az adminisztráció. Ezt az eljárást főleg típusházaknál, felújításnál alkalmazzák.

Az építési engedélyezési eljárásokat a 37/2007. (XII. 13.) számú ÖTM-rendelet szabályozza részletesen, de általánosságban elmondható, hogy a lakóépület építése, bővítése, tartószerkezeteit (alapok, teherhordó falak, pillérek, födémek, tetőszerkezet) is érintő átalakítása mindig építésiengedély-köteles.

Bejelentéskötelesek a kisebb átalakítások és a melléképület építése.

Bejelentés és engedély nélkül építhetők a kerti építmények (lugas, játszótér, kemence, kisebb tó, medence) és a kerítésHomlokzatfelújítás (hőszigetelés, színezés, méretmódosítással nem járó nyílászárócsere) és a kisebb belső átalakítások szintén engedély nélkül végezhetők.

Külön szabályok vonatkoznak a műemlékekre és környezetükre, világörökségi területekre, helyileg védett épületekre és épületegyüttesekre. Ezekben az esetekben az engedélyezés rendje szigorúbb, mindig építészhez kell fordulni a munkálatok megkezdése előtt.

Az építésügyi eljárásokban előírt követelmények többségét az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) határozza meg. Az országos rendelet sokszor csak keretkövetelményeket ad meg, ezért figyelnünk kell az önkormányzatok helyi rendeleteire, szabályozási terveire. Ezek elvileg nem lehetnek szigorúbbak az országos rendeletnél. Az önkormányzatoknak 10 évente kötelező helyi építési szabályzatot (HÉSZ) alkotniuk, amelyeket 5 évente felül kell vizsgálniuk. Javasolt a rendeletek tanulmányozása akkor is, ha nem engedélyköteles létesítményt építünk, ugyanis az előírások ezekre is vonatkoznak.

Forrás: ingatlanmagazin.com