Csoportház

Építési telkenként egy vagy több önálló rendeltetési egységet (pl. lakást vagy egy üdülőegységet) magába foglaló, egymástól független épületszerkezetekkel és vezetékekkel megvalósított önálló épületelemek, egymáshoz kapcsolt beépítéssel csoportosan elhelyezett együttese.

Lehet:

  • sorház,
  • láncház,
  • átriumház

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)