Biztosítás

A biztosítási szerződés egy olyan szerződés, amelyben a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően bizonyos összegnek a megfizetésére, a biztosított, illetve a másik szerződő fél pedig díj fizetésére vállal kötelezettséget. (Ez a jogi ún. megközelítés.)

A biztosítás kollektív gondoskodás a jövőben előfordulható váratlan káresemények pénzügyi kompenzálására. (Ez az ún. közgazdasági megközelítés.)

Típusai

A biztosításoknak rendkívül sokféle típusa alakult ki. A hazai gyakorlatban legelterjedtebb kategorizálás szerint három fő csoportról beszélhetünk:

  • vagyonbiztosítás,
  • felelősségbiztosítás,
  • személybiztosítás.

Az Ingatlanwiki témájába vágó épület biztosítás a vagyonbiztosítás egyik fajtája.

Biztosítási időszak

A szerződésben megjelölt időszak, amelyre a biztosítási díj vonatkozik. Vagyonbiztosítási szerződést a biztosítási időszak végén lehet felmondani.

biztosítási évforduló rendszerint a biztosítási ajánlat aláírásának megfelelő nap.

Kárbejelentés

A károsult a káreseményt – annak bekövetkeztétől számított – 30 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak. A bejelentés elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

Megszűnése

A biztosítás leggyakrabban azért szűnnek meg, mert:

  • nem fizetik a biztosítási díjat;
  • bekövetkezik a biztosítási esemény;
  • lejár;
  • értelmét veszti (érdekmúlás);
  • felmondják.

Forrás: PSZÁF