Alapterület

Épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség vagy tér vízszintes vetületben számított belső területe.

hasznos alapterület az alapterületnek az a része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 méter. Vagyis nem arról van szó, hogy a terület mennyire van kihasználva.

Forrás: Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK)